Διαχείριση και Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Εισαγωγή
Στο Σώμα Προσκόπων Κύπρου (ΣΠΚ), συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σε διαφορετικά επίπεδα, για διεκπεραίωση του τρόπου λειτουργίας του Σώματος. Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δεν πρέπει να μας φοβίζει, θα πρέπει όμως να είμαστε σοβαροί και υπεύθυνοι στον τρόπο που ενεργούμε, έτσι που να μην εκθέσουμε κανένα, ούτε φυσικά να εκτεθούμε εμείς ως άτομα που συλλέγουμε τα δεδομένα και είμαστε υπεύθυνοι για την επεξεργασία τους, ούτε φυσικά και το ίδιο το Σώμα Προσκόπων Κύπρου.