Όροι Χρήσης
Γενικές Πληροφορίες
Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις διέπουν τη χρήση του ιστότοπου, του Σώματος Προσκόπων Κύπρου. Εάν επισκέπτεστε την παρούσα ιστοσελίδα, συγκατατίθεστε και συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας. Εάν δεν είστε διατεθειμένοι να δεχτείτε τη συμφωνία αυτή, παρακαλώ μην χρησιμοποιήσετε αυτήν την Ιστοσελίδα. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.
Πνευματική ιδιοκτησία
Σώμα Προσκόπων Κύπρου: Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Το Σώμα Προσκόπων Κύπρου είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και λειτουργεί αυτόνομα, σύμφωνα με τον Περί Προσκόπων Νόμο Κεφ. 34. Το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται σε αυτόν τον ιστότοπο, όπως κείμενο, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια κουμπιών, διάταξη συνδυασμών χρωμάτων, εικόνες και λογισμικό, είναι ιδιοκτησία του Σώματος Προσκόπων Κύπρου ή των προμηθευτών του (περιεχομένου) και προστατεύονται από την Κυπριακή και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Το Σώμα Προσκόπων Κύπρου και οι προμηθευτές περιεχομένου του ιστότοπου, διατηρούν όλα τα δικαιώματά τους ως προς την ιδιοκτησία και τα συμφέροντά τους για την παρούσα Ιστοσελίδα και το περιεχόμενο της.
Εμπορικά σήματα
Τα σήματα του Σώματος Προσκόπων Κύπρου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που δεν ανήκει στο Σώμα Προσκόπων Κύπρου.
Ασφάλεια Λογαριασμού
Είστε υπεύθυνοι για την προστασία του λογαριασμού σας και του κωδικού πρόσβασής σας και πρέπει να ελέγχετε την πρόσβαση στον υπολογιστή σας και συμφωνείτε και αναλάβετε την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που προκύπτουν στο λογαριασμό σας. Οι ανήλικοι πρέπει να χρησιμοποιούν ιστότοπο με τη συμμετοχή γονέα.
Χρήση περιεχομένου
Το περιεχόμενο του ιστότοπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προσωπική πληροφοριακή πηγή. Μπορείτε να κατεβάσετε, να αντιγράψετε και να εκτυπώσετε περιεχόμενο για προσωπική σας ενημέρωση. Απαγορεύεται η εμπλοκή σας σε οποιαδήποτε μεταπώληση ή εμπορική χρήση αυτού του ιστότοπου και του περιεχομένου του. Οποιαδήποτε άλλη χρήση, συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής, τροποποίησης, διανομής, μετάδοσης, αναδημοσίευσης, εμφάνισης ή απόδοσης του Περιεχομένου αυτού του Δικτυακού Τόπου χωρίς την έγγραφη άδεια, απαγορεύεται αυστηρά. Επιπλέον, απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τεχνικές πλαισίωσης για να περιβάλλετε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, λογότυπο ή άλλες πληροφορίες ιδιοκτησίας του Σώματος Προσκόπων Κύπρου χωρίς γραπτή άδεια.
Περιγραφή περιεχομένου
Προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν ακριβέστεροι με το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας. Ωστόσο, δεν εγγυόμαστε ότι τα ονόματα προϊόντων, οι περιγραφές ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο είναι πλήρες, ακριβές, ενημερωμένο, αξιόπιστο και χωρίς λάθη.
Εφαρμόσιμος νόμος
Ο Ιστότοπος ανήκει και λειτουργεί από το Σώμα Προσκόπων Κύπρου. Ως εκ τούτου, ο Κυπριακός νόμος διέπει αυτές τις αποποιήσεις ευθύνης, τους όρους και τις προϋποθέσεις χωρίς να εφαρμόζει τις αρχές σύγκρουσης νόμων. Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στον ιστότοπό μας και σε αυτές τις αποποιήσεις ευθυνών, τους όρους και τις προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή.
Αναγνώριση / Συγκατάθεση
Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει και καταλάβετε την παρούσα Συμφωνία, ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Χρήσης και ότι η παρούσα Συμφωνία έχει την ίδια ισχύ και αποτέλεσμα όπως μια υπογεγραμμένη συμφωνία.
Στοιχεία επικοινωνίας
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν τη Συμφωνία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. spk@cyprusscouts.org